Geplande activiteiten 2023 

JanuariOnthulling informatiepanelen bij monumenten
MaartAlgemene ledenvergadering
AprilFilm/dia presentatie
MeiDeelnemen aan de herdenking oorlogsslachtoffers
JuniHet culturele uitstapje
SeptemberDeelname festiviteiten ‘Effe Noar Geffe’
SeptemberDeelname Monumentendag
OktoberDe Vladerack open dag
NovemberDe jaarlijkse ledenbijeenkomstmiddag/jubeldag
Archiveren en digitaliseren van de foto’s t.b.v. De Beeldbank
Archiveren en digitaliseren van de div. boeken
Archiveren en digitaliseren van bidprentjes
Archivering oude gebruiksvoorwerpen
Archivering oude ambacht gereedschappen
Archivering het krantenarchief
Rondleidingen in de kerk + bezichtiging van het kerkmuseum De Peperbus
Rondleidingen door het dorp Geffen via historische routes
Vernieuwen tekstborden bij div. monumenten. Reeds opgestart
Jaarlijks periodiek onderhoud van het historische kerkhof
Jaarlijks periodiek onderhoud De schutskooi aan de Elst
Borden plaatsen verwijzing naar de heemkunde locatie in het Oude Klooster
De mogelijkheid om onder deskundige begeleiding een bezoek te brengen aan ons archief
Driemaal per jaar het uitgeven van het Geffens Heemkundig Periodiek “Auw Neijts”
Maandelijks uitgeven van het verenigingsnieuwsbulletin “De Info’’
Wekelijkse bezoekmogelijkheid op onze locatie in Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 (2e etage)
Op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
En op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
6 maal per jaar bestuursvergaderingen. 1 maal per jaar algemene ledenvergadering