Logboek 2013

Januari

05        Bewolkt. Zwakke westenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen. In de namiddag vindt de kerstboomverbranding plaats op het terrein naast de molen.

12        Zon maar koud! Matige oostzuidoostenwind. Met 4 volle rogge gebroken en maïs gemalen. We hebben weer volop maalgoed!

19        Koud! Bewolkt en krachtige noordoostenwind. Met 2 volle maïs gemalen.

26        Koud! Bewolkt en matige zuidenwind. Met 2 volle rogge gebroken.

Deze week is er contact geweest met v.d. Heijden (gemeente Maasdonk) Beijk (Molenmaker). Er zullen offertes gemaakt worden voor het schilderwerk. Tevens hebben wij aandacht gevraagd voor de staart en de vang.

           

Februari

02        Bewolkt en later zonnig. Met een zwak tot matige noordwestenwind en 2 volle voor de prins gemalen.

09        Windstil! Bewolkt met af en toe een kleine opklaring. We hebben de carnavalsvlag in top gehangen.

12        Matige oostenwind. Bewolkt en koud!

Bezoek van Carnavalsvereniging “De 5 gehuchten” uit Vinkel. Zij zorgden voor soep, broodjes en koffie. Een en ander was een verrassing voor de Prins (zelf een molenliefhebber), die geblinddoekt naar de molen werd gebracht.

16        Windstil en bewolkt. Niet gedraaid en na afloop de molen op het westen gezet.

22        Open “Op verzoek”. Nellie van den Hurk trakteerde haar collega’s van het Maaslandcollege in verband met haar afscheid.

Matige noordoostenwind en koud. Met 4 volle maïs gemalen.

23        Matige noordoostenwind. Koud! Met 4 volle maïs gemalen, later voor de prins.

 

Maart

02        Vrijwel windstil. Bewolkt. Met 4 volle vrijwel niet in beweging te krijgen. Bezoek van een leerlingmolenaar: Ad van den Akker.

09        In het begin windstil en regenachtig. Later kwam er wat westenwind en konden we met blote benen voor de prins malen.

15        Guur weer! Zuidenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen. Prettig bezoek gehad van 12 communicantjes uit Teeffelen en Lithoyen met hun ouders.

16        Krachtige zuidenwind. Bewolkt. Met 2 halve gemalen.

23        Koud! Krachtige oostenwind. Met blote benen gemalen.

30        Bewolkt. Matige noordnoordoostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.

 

April

06        Bewolkt. Zwakke noordnoordoostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.

            Bezoek van cursisten “Boschlogie”.

04       Geachte heer/mevrouw, In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):http://www.zeldenrustgeffen.nl/ Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 4 mei 2013. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen. De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina’s op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren. Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering en het via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 4 mei 2013 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken. Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot: Peter de Bode, Webarchivering KB Postbus 90407, 2509 LK Den Haag webarchivering@kb.nl Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op: http://www.kb.nl/expertise/e-depot-en-digitale-duurzaamheid/webarchivering Met vriendelijke groet, Jan Bos Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek

    Geachte Rien van Wanrooij,

 Dank voor uw positieve reactie en de toestemming om de website van de molen ‘Zeldenrust’ op te nemen in het webarchief. Deze website is door de collectiespecialist van de Koninklijke Bibliotheek bewust geselecteerd op grond van kwaliteitscriteria en representativiteit.  Bij het selecteren van websites besteden we met name aandacht aan Nederlandse geschiedenis, taal- en cultuur. Wij zijn van mening dat uw website en doelstellingen een rol spelen in de Nederlandse samenleving.Wij op onze beurt zijn vereerd dat u op de startpagina van uw website melding maakt van archivering door de Koninklijke Bibliotheek. Dat zijn we in zo’n vroeg stadium nog niet eerder tegengekomen.We moeten er wel rekening mee houden dat afhankelijk van de door de gearchiveerde site gebruikte technieken de archiefversie niet altijd een perfecte kopie vormt van de live site. Soms kunnen er daardom dan ook delen ontbreken. In geval van uw website zullen de Flash-onderdelen (fotoalba) vooralsnog niet gearchiveerd kunnen worden.

 Met vriendelijke groet,

Peter de Bode

 

Geachte heer Peter de Bode,

Graag willen we onze medewerking verlenen aan het bewaren van waardevolle informatie op het gebied van cultuur en historie
Wij voelen ons zelfs vereerd dat onze website voor de Koninklijke Bibliotheek is uitgekozen.
 Vraag hierbij is:hoe bent u aan deze website gekomen?
Is het uitzonderlijk dat je wordt uitgekozen? Er zijn immers duizenden sites.
Met onze goedkeuring en vriendelijke groeten, verblijven wij,
namens de molenaars van molen De Zeldenrust in Geffen

Geachte Rien van Wanrooij,

Dank voor uw positieve reactie en de toestemming om de website van de molen ‘Zeldenrust’ op te nemen in het webarchief. Deze website is door de collectiespecialist van de Koninklijke Bibliotheek bewust geselecteerd op grond van kwaliteitscriteria en representativiteit.  Bij het selecteren van websites besteden we met name aandacht aan Nederlandse geschiedenis, taal- en cultuur. Wij zijn van mening dat uw website en doelstellingen een rol spelen in de Nederlandse samenleving.Wij op onze beurt zijn vereerd dat u op de startpagina van uw website melding maakt van archivering door de Koninklijke Bibliotheek. Dat zijn we in zo’n vroeg stadium nog niet eerder tegengekomen.We moeten er wel rekening mee houden dat afhankelijk van de door de gearchiveerde site gebruikte technieken de archiefversie niet altijd een perfecte kopie vormt van de live site. Soms kunnen er daardom dan ook delen ontbreken. In geval van uw website zullen de Flash-onderdelen (fotoalba) vooralsnog niet gearchiveerd kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet,

Peter de Bode

 

13        Bewolkt bij een matige zuidwestenwind. Met blote benen voor de prins gemalen.

Deze week heeft de gemeente een paal van de slagboom op zuidwest (die vernield was!) vervangen. Op zuidoost hebben we een paal zelf weer vastgezet.

Vandalen hebben 2 schijnwerpers (grondpotten) vernield!

20        Mooi weer met een matige noordoostenwind. Met 4 volle maïs gemalen.

            Bezoek van de familie Kuijpers.

27        Bewolkt. Zwakke noordenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.

Na afloop de molen “in de vreugd” gezet i.v.m. het feit dat Bert van Laarhoven (voorzitter van Effe noar Geffe) geridderd is.

30        In verband met Koninginnedag  de vlaggen in de wieken gehangen.

 

Mei

04        Matige westenwind en zon. Met 4 halve, en later 2 halve, voor de prins gemalen.

05        Vlaggen in de wieken i.v.m. bevrijdingsdag.

06        De molen “in de vreugd” gezet omdat leerlingmolenaar Henk van Dinther geslaagd is.

11        Nationale molendag. De molen “in de vreugd” vanwege de bruiloft van Rien jr.

            Matige zuidwestenwind. Met 4 volle maïs gemalen.

18        Zwakke zuidwestenwind en bewolkt. Met 4 volle nauwelijks in beweging te krijgen.

22        Eerste dag van de wandelvierdaagse. Zwakke westenwind. Met blote benen voor de prins gemalen.

24        Laatste dag van de wandelvierdaagse. Zwakke zuidoostenwind. Met blote benen voor de prins gemalen.

25        Zwakke noordwestenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.

 

Juni

01    Matige noordenwind. Eerst met 2 volle wat maïs gebroken, later voor de prins gemalen.

02    Bezoek van de familie van Alebeek uit Den Dungen in het kader van een dienstenveiling van het Stedelijk VSO uit Rosmalen. Zij brachten koffie, krentenmik en een neutje mee.

Zonnig. Met een noordwestenwind voor de prins gemalen.

03    Molen in de rouw voor Elly de Kleijn-Erp

Eén van de vernielde lampen verwijderd.

08        De 2e vernielde lamp verwijderd en de 3e naar west verplaatst. De nieuwe glazen voor de schijnwerpers zijn besteld. Bliksemafleider schoongemaakt.

            Matige noordoostenwind. Zonnig. Met blote benen voor de prins gemalen.

14        Ton en Hemmie hebben ten gemeentehuize het jaarlijkse overleg met Wethouder v.d. Ven en Paul v.d. Heijden.

15        Krachtige zuidenwind met af en toe zon. Met 2 halve en 2 volle gemalen. Later met blote benen voor de prins.

19        Bezoek van leerlingen van het Stedelijk VSO te Rosmalen.

Vlagerige, matige noordenwind. Bewolkt. Met blote benen voor de prins gemalen.

21        “Op verzoek” de molen “in de vreugd” gezet voor een fotoshoot.

22        Krachtige zuidwestenwind. Af en toe zon. Met blote benen voor de prins gemalen.

25        Gasten uit Australië. Allen rondgeleid, niet gedraaid.

29        Deze week heeft Beijk (de molenmaker) laten weten dat de werkzaamheden in week 33 en/of 34 zullen worden uitgevoerd.

Matige noordwestenwind. Bewolkt en fris! Met blote benen voor de prins gemalen.

            Deze week zijn de slagboom en één van de palen op zuidoost vernield.

 

Juli

04        Gasten uit Nieuw Zeeland. Alleen rondgeleid.

06        Prachtig weer! Zwakke oostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.

13        Bewolkt met af en toe zon. Zwakke noordenwind. Met 4 volle nauwelijks in beweging te krijgen. Jo van Heel kwam met zijn paard en kar voor een fotosessie. De slagboom is weer gerepareerd.

20        Openluchtmis i.v.m. “Roggemaaien”. Noordoostenwind. Met 4 volle gedraaid. Zonnig weer en warm. Druk! Na afloop te vlaggen in de wieken aangebracht.

27        Licht bewolkt met een zwakke zuidoostenwind. Met 4 volle voor de prins. Leny (3 weken geleden aan de knie geopereerd) kwam even langs. Om 11.00 uur moesten we spoorslags afzeilen. We waren net op tijd klaar vóór de bui losbarstte.

 

Augustus

02        BBQ met de mulders en partners bij Rien in de tuin. Héél gezellig. Prachtig weer, zelfs een beetje te warm. Jo van Druenen zorgde voor lekker eten. Wethouder v.d. Ven zou maar even blijven, maar bleef de hele avond!

03        Krachtige zuidwestenwind. Bewolkt. Met blote benen voor de prins.

09        Start van de speurtocht van de Kindervakantieweek. Zwakke zuidenwind, bewolkt met af en toe een zonnetje. Niet gedraaid.

10        Bewolkt, zwakke west noordwestenwind. Met blote benen voor de prins.

11        Koningsschieten. De vlag uit voor koning Ferry Verhoeven.

12        De molen in de rouw gezet i.v.m. het overlijden van Prins Friso, beschermheer van de “Hollandse Molen”.

17        Bewolkt, later zonnig. Matige zuid zuidwestenwind. Met blote benen voor de prins gemalen.

18        De molen opnieuw in de rouw gezet. Deze keer voor de moeder van onze collega Henk van Dinther en voor Rien en Leny’s Zwitserse vriendin, Erika Bichsel.

23        Bezoek van Monumentenwacht. Na een op het oog grondige controle bleken de volgende zaken:

            * er zit houtworm in de wanmolen in de onderbouw

            * enkele kammen zitten los

            * er zit een scheurtje in het blik op de staart onder het bordes.

24        Zon! Matige zuidoostenwind. Met blote benen voor de prins.

25        Bezoek van de familie van Dijk en Adrie van Nuland. Oostenwind. Met 4 volle voor de prins.

31        Matige noordwestenwind. Bewolkt. Met 2 volle voor de prins.

 

September

 1. Effe Noar Geffe. Matige westenwind. Met 4 halve maïs gemalen. Bewolkt met af en toe zon. Druk!!!

  07  Deze week is Beijk begonnen met schilderwerk:

        * trap, bordes en borden zijn geschilderd.

  Monumentenwacht (23/8) heeft enkele belangrijke zaken gemist:

 • Er zit ook houtworm in de steenbalk

 • Er zit een scheurtje in een van de enden.

  Beide zaken zijn gerepareerd

  Het schilderwerk aan de kast staat voor het voorjaar gepland.

   

  Bewolkt en vrijwel windstil. Fris!

  Twee kleine molentjes tegen houtworm ingespoten.

  14        Open Monumentendag. Westenwind. Met 4 volle voor de prins. Druk!

  19        Rien heeft de lampen gemonteerd en aangesloten.

  21        Viering van het 30-jarig bestaan van Buurtvereniging “De  Elshof”.

              “Mooimakersgoed” aangebracht. Zwakke zuidwestwind. Zonnig.

  ’s Middags bezoek van de reünisten van de Mariaschool, geboortejaar 1953.

  22        Zwengelfeest en fietstocht MOV. Mooi weer en gezellig druk. Niet gedraaid i.v.m. grote drukte.

  28        Zon! Matige oostenwind. Met 4 volle voor de prins. Bovenste luik gerepareerd.

   

  Oktober

  05        Bewolkt en vrijwel windstil.Met 4 volle geen beweging. Buurman Dim v.d. Put brengt een “koffieneutje” omdat zijn vrouw 40 wordt. Natuurlijk de molen daarna “in de vreugd” gezet.

  12        Zwakke oost zuidoostenwind. Zonnig, maar fris. Met 4 volle vrijwel geen beweging.

  19        Zon! Matige zuidoostenwind. Met 4 halve voor de prins.

  Gerard trakteert op appeltaart i.v.m. zijn 40-jarig huwelijk. Dus: De molen weer “in de vreugd” gezet.

  26        Bewolkt. Zuidoostenwind. Eerst met 4 halve voor de prins, later toch wat maïs gemalen. Bezoek van Scouting Geffen.

   

  November

 1. Vrijwel windstil en motregen!

  09  Zon! Fris met een krachtige zuidwestenwind. Met blote benen maïs gemalen.

        Bezoek van cursisten Boschlogie.

        ’s Middags feest i.v.m. het 40-jarig huwelijk van Rien en Diny.

  16        Nevelig. Zeer zwakke zuidenwind. Met 4 volle vrijwel geen beweging.

  23        Bewolkt. Zwakke noordoostenwind. Met 4 volle vrijwel geen beweging.

  We hebben de ijzerbalk wat vooruit gebracht om de kammen verder tussen de staven te krijgen.

  30        Zon, later bewolkt. Zwakke noordwestenwind. Met 4 volle voor de prins.

  Beijk gebeld omdat de ijzerbalk nog wat verder naar voren moet. De gemeente meegedeeld dat één van de palen van de slagboom op noordwest gebroken is.

   

  December

  07        Bewolkt met af en toe wat miezerregen. Zwakke zuidenwind. Met 4 volle af en toe in beweging te krijgen.

  14        Westenwind, zo nu en dan matig. Met 4 volle een beetje maïs gemalen.

  15        Molen in de rouw gezet voor Rien Pennings

  16        Matige zuidwestenwind. Met 2 halve en 2 volle flink wat maïs gemalen.

  18        Molen “in de vreugd” gezet voor Marit, kleindochter van Rien (5 jaar).

  19        Matige westenwind. Met 4 volle maïs gemalen.

  21        Krachtige zuidenwind. Voorbereidingen getroffen voor het “Midwinterblazen”:

  Ster in het bovenste end, catering klaarzetten, hout gehaald voor de vuurpotten, fakkels gerepareerd.

  22       Midwinterblazen. Droog, maar krachtige zuidenwind. Gezellig, met glühwein, worstenbroodjes, koffie en muziek, onder andere zang van Ton begeleid door het ensemble “Nil Desperandum”,  enkele blazers van WIK en jachthoornmuziek van Ad van Heiningen. Geffenaar van het jaar Hans van Leeuwen ontstak de Kerstster.

  28        Matige zuidenwind. Bewolkt, iets later de zon. Niet gedraaid omdat de Kerstster nog in het bovenste end zit. Remco neemt afscheid als leerling molenaar. Bedankt voor je inzet, Remco!