Logboek 2018

Januari
06 Zwakke noordwestenwind. De Kerstster uit het bovenste end gehaald. Niet gedraaid of gemalen.
13 Zwakke oostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.
Deze week is begonnen met het opruimen van het snoeisel van de wilgen.
20 Bewolkt! Even een krachtige zuidenwind, daarna vrijwel windstil. Met 4 volle geen beweging.
27 Bewolkt. Matige zuidwestenwind. Eerst met 4 volle voor de prins gemalen, later nog een paar zakken gerst.
Een schroef uit het bovenwiel teruggeslagen.
De rest van het wilgensnoeisel is nog niet opgeruimd!
Februari
02 Zeer zwakke zuidenwind. Met 4 volle geen beweging. Bewolkt met een beetje regen. Het wilgensnoeisel is opgeruimd.
10 Zeer zwakke zuidwestenwind. Miezerig weer! Met 4 volle geen beweging.
11 Matige tot krachtige westenwind. Met 2 halve gerst gemalen.
17 Zwakke oostenwind. Met 4 volle geen beweging.
Vanuit de buurt kwam deze week een waarschuwing: Eén van de zeilen zat los!
24 Koud! Zonnig weer met een matige oostenwind. Met 2 halve gemalen, later met blote benen voor de prins.
’s Avonds een etentje met de molenaars van de Vlijt en Zeldenrust.
Maart
06 Conrad van Keulen (gemeente Oss) kwam langs met iemand van het ministerie ter controle m.b.t. ontvangen subsidie: Geen problemen!.
We hebben gevraagd om een lijst met namen/adressen van keuringsinstanties waarmee wij te maken hebben.
07 Koud en Wit! Matige oostenwind. Met 2 halve voor de prins gemalen.
10 Krachtige zuidenwind. Eerst met 4 volle, later 2 volle voor de prins gemalen.
17 Krachtige oostenwind en koud! Niet opgezeild.
24 Bewolkt, later wat zon. Het voorjaar dient zich aan!
Matige zuidoostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.
31 Zon, maar fris! Zwakke zuidoostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen. René Vogels komt langs met de cursisten van de cursus “Boschlogie
April
07 Matige zuidoostenwind en zonnig. Met blote benen voor de prins gemalen.
14 Zwakke zuidwestenwind. Bewolkt. Met 4 volle geen beweging.
21 Zon! Matige noordoostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.
Alfred van Doorn, leerling molenaar, op bezoek.
Deze week is eindelijk het gras gemaaid! Van één van de kruipalen is een stuk afgeslagen, waarschijnlijk door de maaier.
28 Bewolkt en af en toe wat regen.
Matige zuidwestenwind. Met 2 volle voor de prins gemalen.
Mei
05 Zon! Matige noordoostenwind. Met 2 volle voor de prins gemalen.
Deze week hebben we de nieuwe contracten ontvangen.
12 “Nationale Molendag”. Zon! Matige zuidoostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen. Redelijk wat bezoek gehad, mede dankzij de huifkar.
14 De molen “in de vreugd” gezet i.v.m. het gouden huwelijksfeest van Annie en Grad Schuurmans.
19 Bewolkt. Met 4 volle geen beweging.
20 “Burgerkoningsschieten”. Henk van Erp werd burgerkoning 2018!
We hebben wat problemen met de bordveer in end II, gemeld bij de gemeente die het heeft doorgegeven aan Beijk.
26 De bordveer provisorisch vastgezet.
Matige oostenwind. Zon! Met 2 volle voor de prins gemalen.
De afzetnetten zijn aan het verslijten. We moeten uitkijken naar vervanging.
In het zeil van end I zit een gat. Dit wordt gemeld bij de gemeente.
28 Beijk heeft de bordveer gerepareerd en 2 zeilen ter reparatie meegenomen.
Juni
02 Bewolkt en bijna windstil. Omdat wij twee zeilen missen, is er niet opgezeild.
De Heer Widdershoven van de firma Widden (Vught) is langsgekomen i.v.m. opmerkingen van monumentenwacht t.a.v. veiligheidsvoorzieningen. Het was hem niet helemaal duidelijk of hij wel bij de juiste molen was en om welke voorzieningen het zou gaan!!
08 In de namiddag een fotosessie i.v.m. met huwelijk van Sven en Kim Gielen.
Het was bewolkt, maar in ieder geval droog!
09 Zwakke noordoostenwind. Zon! Niet opgezeild.
De grondpotten vrij geknipt. Zij waren overwoekerd door de beukenhagen.
16 Matige zuidwestenwind. Bewolkt. Met blote benen een beetje beweging.
Nu blijkt: Beijk heeft alle bordveren vastgezet!
23 Bewolkt. Krachtige noordwestenwind. De zeilen zijn nog niet terug, daarom met blote benen gedraaid. We hebben de bordveren weer los gemaakt! Deze week zijn de hagen gesnoeid
30 Zon! Matige wind, draaiend van noordoost naar oost.
Met blote benen voor de prins gemalen (de zeilen zijn nog niet terug).
Het gras op de molenberg is gemaaid!
Juli.
07 Zon! Zeer zwakke noord-noordoostenwind. Niet gedraaid!
’s Middags houden de scheidende Prins Rens en zijn adjudant Rob een afscheidsreceptie bij de molen.
12 “Leugenvogelschieten” van het St. Jorisgilde. Albert van Orsouw schoot het laatste stukje.
14 Zuidoost, Matig. Zonnig! Met 4 volle geen beweging
Deze week is er contact met molenbouwer Beijk:
• De zeilen zijn klaar.
• Vanuit de gemeente is opdracht gegeven voor onderhoudswerkzaamheden. Nog geen planning bekend.
21 Matige zuidwestenwind. Zonnig! Met 4 volle voor de prins gemalen.
We hebben de wieken weer voorzien van zeilen!
28 Bewolkt, eindelijk koel! Vrijwel windstil. Later een matig windje uit het zuiden. Met 4 volle voor de prins gemalen.
We hebben de spieën in het bovenwiel aangeslagen. Er is één spie in de vangtrommel gevallen en één spie in de kruias moet vervangen worden. De kruias gesmeerd.
Augustus
04 Zonnig en warm. Matige noordoostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen. Gisteren hing een fiets in het onderste end, vandaag was die weer verdwenen.
11 Zon! Matige westenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.
We hebben een nieuwe stofzuiger aangeschaft. De nieuwe afzetnetten zijn besteld.
12 Koningsschieten 2018. Na afloop de molen “in de vreugd” gezet voor Koning Jos Coppens.
18 Zon! Krachtige zuidwestenwind. Met 2 volle en 2 lange halve voor de prins gemalen.
We hebben voor het eerst de nieuwe afzetnetten (en –palen) geplaatst.
We hebben weer maalgoed: Er is een partij rogge gebracht!
19 De molen “in de rouw” gezet i.v.m. het overlijden van Annie Schuurmans.
24 Er is sprake van ernstig vandalisme: Alle kettingen zijn losgemaakt, het onderste zeil is los, de bliksemafleider is losgetrokken en er zijn her en der maïskolven rondgestrooid. Een en ander gemeld bij de wijkagent en doorgegeven aan de gemeente.
25 Krachtige westenwind. Met 2 volle en 2 halve rogge gemalen.
Alles rondom de molen weer opgeruimd. Een lamp op het westen vervangen.
Foto’s gemaakt voor de Zwengelfeesten van 9 september 
In de avond wordt melding gemaakt van een grote groep jongeren rondom de molen.
28 Er komt een melding van één van de buren:
Er is ingebroken! De deur op het zuidoosten is opgebroken.
De brandblusser is weg en er ligt veel rommel in de onderbouw.
Een en ander bij de politie en Conrad van Keulen (gemeente Oss) gemeld.
We hebben de deur weer gerepareerd.
September
01 Zwakke oostenwind. Zon! Met 4 volle voor de prins gemalen. Max Beijk (molenmaker) is langs geweest: Er wordt dit jaar alleen het hoognodige aan onderhoud gedaan, de opdracht van de gemeente kwam te laat om e.e.a. nog in de planning voor 2018 op te kunnen nemen!
02 “Effe noar Geffe”. Gezellig druk geweest. Zon! Zwakke oostenwind.
Met 4 volle voor de prins gemalen.
We hebben het touwtje van de schuddebak vervangen en enkele wiggen aangeslagen. De strop rondom de bovenas bij de pensteen vastgezet.
04 De knuppelstrop rondom de steenbalk aangetrokken.
08 Open Monumentendag. Bewolkt. Zwakke zuidwestenwind. Met 2 volle voor de prins gemalen. Ondanks Monumentendag kwam er niemand!
15 Zon! Matige westenwind. Met 4 volle een beetje rogge gemalen
Deze week zijn de hagen weer geknipt.
16 “Zwengelfeest.” Het jaarlijkse feest van de “Pompzwengels” vond plaats op het terrein naast de molen.
Matige westenwind en zon! Met 4 volle voor de prins gemalen.
Omdat één van de bordveren een beetje los zit, hebben we alle bordveren toch maar weer vastgezet.
22 Matige zuid-zuidwestenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.
27 Er zijn nieuwe brandblussers geplaatst.
29 Zeer zwakke wind uit zuid-zuidoost. Niet gedraaid
Oktober
06 “Vlaams-Brabantse Molencontactdag”. Zwakke zuid-zuidoostenwind. Niet opgezeild.
13 Matige zuidoostenwind. Zon! Met 4 volle voor de prins gemalen.
15 Bespreking tussen Ton en Henk en de Heren van Keulen en van de Rakt van de gemeente Oss. Aan de orde komen:
* Waarom de molenmaker zo laat (juli 2018) op de hoogte gesteld is van de benodigde onderhoudswerkzaamheden, het rapport van Monumentenwacht dateert al van december 2017! Nu is het voor hem te laat om e.e.a. in 2018 in te plannen.
* Enkele zaken m.b.t. het onderhoud: staart moet worden omhoog getempeld, taatspotje kraakt, licht moet worden bijgesteld.
* Er moeten betere borden “Verboden Toegang” komen.
* Er zal worden gekeken naar mogelijkheden om een toilet in de molen aan te brengen.
* Er komt een nieuw, uitgebreid, informatiebord, Zeldenrust zal de eerste zijn die er een krijgt.
* Het jaarlijkse contact zal in de toekomst gekoppeld worden
aan het verschijnen van het rapport van Monumentenwacht.
* Sonja Derks is, als opvolger van Paul Spanjaard, de nieuwe contactpersoon.
20 Vrijwel windstil. Zon. Niet opgezeild.
’s Middags kwam er weer een melding vanuit de buurt:
Het is weer mis!!! Een grote groep jongeren, verpakkingsmaterialen verspreid over de molenberg, zeilen losgemaakt, schroeven losgedraaid, dreigende taal tegenover de buurtbewoners.
Na melding kwam de politie kijken. We hebben e.e.a. weer gemeld bij de wijkagent en de gemeente.
27 Zwakke zuidwestenwind. Zonnig maar fris. Met 4 volle voor de prins gemalen.
November
03 Zwakke zuidenwind. Zon! Vrijwel niet in beweging te krijgen.
De molen in de “Rouw” gezet i.v.m. het overlijden van Mevr. Jongenelen.
10 Krachtige zuidenwind. Bewolkt. Met 4 volle flink wat rogge gemalen 
Na afloop opnieuw “in de rouw” gezet.
17 Matige oostenwind. Met 4 volle voor de prins gemalen.
De zetel gesmeerd.
24 Zwakke oostenwind. Koud! Met 4 volle voor de prins gemalen.
We hebben 3 borden “Verboden Toegang” gekregen en geplaatst.
29 De fa. Goossens heeft de bliksembeveiliging gecontroleerd.
December
01 Zon! Matige zuidenwind. Met 4 volle en later 4 halve voor de prins gemalen. Een beetje rommel opgeruimd rondom de molen.
08 Regen en westerstorm! Niet opgezeild.
15 Krachtige zuidoostenwind en koud! We hebben de Kerstster in het bovenste end geplaatst.
Deze week heeft de molenmaker een werkzaamheden verricht:
• De staart is omhoog getempeld.
• De vangtrommel is opnieuw opgewigd.
22 Matige zuidwestenwind. Bewolkt en een beetje miezerregen. Niet gedraaid (vanwege de kerstster!). Een flink stuk nieuwe beukenhaag geplant.
29 Matige zuidenwind. Bewolkt! Nog niet kunnen draaien.
De rest van de beukenhaag geplant